Hoe werkt het?

DeWinkelmeiden zijn een stichting zonder winstoogmerk. We werken aan het verlevendigen van de historische winkelstraat De Hoogstraat in Schiedam door er de juiste ondernemers voor te zoeken. De nog leegstaande winkelpanden vullen we graag in met winkeliers die een aantrekkelijk aanbod hebben, zowel tijdelijk als permanent.

Steun aan ondernemers

We ondersteunen ondernemers die via een pop-up de markt willen verkennen of hun voorraad willen slijten, of ondernemers die echt gaan opstarten met een start-up. We kunnen helpen met creatieve binnenhuis(winkel)architecten en tal van (digitale) tips voor een aantrekkelijke etalage en winkel. 

Projectteam etalages

Met een breed team van ontwerpers en illustratoren richten we leegstaande etalages in met leuke thema’s en helpen we bestaande winkeliers bij het inrichten van aantrekkelijke en goed uitgelichte etalages.

Vastgoedeigenaren

We hebben contacten met de vastgoedeigenaren en weten wie er open staat voor een gebruiksovereenkomst voor een pop-up of ingroeihuur voor een start-up.

Meer dan winkelleegstand bestrijden

Onze aanpak gaat verder dan alleen winkelleegstand bestrijden. Ter verlevendiging van de Hoogstraat in Schiedam mogen ook de zittende ondernemers op onze steun rekenen. Zo maken we van de bestaande etalage een echte eyecatcher. Zittende ondernemers brengen we graag in contact met professionals uit ons uitgebreide netwerk. We promoten enthousiasmerende activiteiten van alle ondernemingen op de Hoogstraat actief.

Strategie

DeWinkelmeiden verlevendigen de Hoogstraat als winkelstraat met een 'eigen cao'. Wij richten ons op winkels met de vier C’s: commercieel, culinair, creatief en cultureel. Dat doen we voor ondernemers die we aanduiden met de A’s: andersdenkende winkeliers, ateliers en ambachtslieden. We werken samen met de drie O’s: ondernemers, onderwijs en overheid.

DeWinkelmeiden gaan zo de leegstand te lijf en maken van winkelen weer een feestje.

Het bestuur van DeWinkelmeiden - winkelleegstand bestrijden en de winkelstraat verlevendigen aan de Hoogstraat in Schiedam

Het bestuur van DeWinkelmeiden (links) en programma-manager Janet van Huisstede (rechts).