DeWinkelmeiden presenteren tijdens de landelijke contactdag herbestemming

  • Nieuwsbericht

Vrijdag 16 juni was Janet van Huisstede, programmamanager van DeWinkelmeiden, uitgenodigd om op de Contactdag Herbestemming van Ministerie OCW, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, te vertellen over onze aanpak in Schiedam. In het verslag van die dag staat:

“Janet van Huisstede vertelt over haar in de Schiedamse Hoogstraat met succes beproefde methode om leegstand van winkelpanden tegen te gaan, en leegstaande winkels nieuw leven in te blazen, onder het motto 'Als er veel leegstand is, is er ruimte voor van alles'.
- Intensieve samenwerking met de gemeente Schiedam en een subsidie zijn daarbij cruciaal geweest. Stichting DeWinkelmeiden brengt in Schiedam via een platform ondernemers en vastgoedeigenaren bij elkaar, verstrekt zo nodig uit haar opslag inrichtingsmateriaal voor winkels, maar eist tegelijkertijd een professioneel ondernemersplan.
- Vastgoedeigenaren worden over streep gehaald om met de ondernemer een gebruikerscontract te sluiten, variërend van 3 maanden tot een jaar. De bedoeling is dat pop-ups zich ontwikkelen tot start-ups, hetgeen in de praktijk veelal slaagt.
- DeWinkelmeiden ontwikkelden tevens een etalageproject om de sfeer in de Hoogstraat dag en nacht te verbeteren. Op dit moment staat men in de rij om hier een woning te kunnen huren. Ook de leegstandsverordening van de gemeente Schiedam is debet aan deze succesformule.”