Leegstandsverordening Schiedam trekt landelijke aandacht

  • Nieuwsbericht

In Vastgoedjournaal schreef Kimberley Camu op 30 maart het volgende artikel:

Deze maatregel moet in Schiedam de winkelleegstand aanpakken
Winkelleegstand is niet nieuw voor de binnenstad van Schiedam. De aanpak die de gemeente kiest om de leegstand te lijf te gaan is dat wel. Vanaf 1 mei geldt in Schiedam, als de raad akkoord gaat, een leegstandsverordening voor vastgoedeigenaren. VJ sprak met wethouder Marcel Houtkamp om te horen wat deze maatregel gaat betekenen.

Op dit moment staat in Schiedam ruim een kwart (26%) van alle winkelmeters leeg. Wethouder Marcel Houtkamp, portefeuille Binnenstad: “De leegstand is al een tijdje stabiel, maar het percentage is nog steeds te hoog. Een leegstandsverordening is het enige instrument dat de gemeente nog niet heeft toegepast om de leegstand in Schiedam aan te pakken.

Meldingsplicht
Wat gaat de leegstandsverordening precies inhouden? Vanaf 1 mei worden vastgoedeigenaren in de binnenstad verplicht om binnen zes maanden leegstand te melden. Doen zij dit niet, dan riskeren ze een boete van maximaal €7.500. “Het melden kan via een simpel online formulier en ik verwacht dat de meeste vastgoedeigenaren dit ook zullen invullen. Maar met sommige partijen komen we niet in contact, dus daarom willen middels deze regeling alle partijen spreken die leegstand hebben en hen helpen,” vertelt Houtkamp.

Regionale kennis
Hierna volgt een gesprek met de gemeente om de problemen waar de vastgoedeigenaar tegen aanloopt in kaart te brengen. Er zal ook een vastgoedadviseur aanschuiven, die kennis van de regionale vastgoedmarkt in kan brengen tijdens het gesprek. “Sommige vastgoedeigenaren willen hun verlies niet nemen door hun huur te verlagen en laten een pand liever leegstaan,” zegt Houtkamp.

Als de eigenaar niet meewerkt, kan het college een leegstandsbeschikking vaststellen. In deze leegstandsbeschikking wordt bepaald of het gebouw geschikt is voor gebruik. Verder kan een leegstandsbeschikking voor de eigenaar de verplichting bevatten om door het college aangegeven voorzieningen aan het gebouw te treffen, binnen de daarvoor aangegeven termijn. Duurt de leegstand langer dan 12 maanden dan kan het college een gebruiker voordragen aan de eigenaar van een leegstaand gebouw.


Wethouder Marcel Houtkamp

Impuls geven aan de markt
Houtkamp benadrukt dat hij niet op de stoel van de vastgoedeigenaar wil gaan zitten: “Boetes en beschikkingen uitdelen zijn niet het doel van deze maatregel. Het gaat juist om partijen met elkaar in contact te laten komen en weer beweging te krijgen in deze markt. Omdat de leegstand al langere tijd zo hoog is, lijkt het erop dat vastgoedeigenaren er niet in slagen om huurders te vinden of willen vinden. Dus we zien deze maatregel als een manier om weer een positieve impuls te geven aan de markt.” Daarbij heeft de gemeente straks een actueel overzicht van de meest recente leegstandscijfers. Op dit moment zijn in het werkingsgebied van de leegstandsverordening 134 leegstaande panden.

Ambachtelijk
Volgens de wethouder is de maatregel succesvol als de leegstand significant daalt. “Ik ben blij als het van 26% naar 20% gaat, we willen een dalende trend inzetten.” Houtkamp ziet ook in dat alle meters misschien niet te vullen zijn met pure retail. “Vroeger was de Hoogstraat van het begin tot het einde gevuld met winkels, maar dat komt niet meer terug. Ons doel is een mix van winkels, dienstverlening, wonen, horeca en galeries aan te bieden.” Zo wil de wethouder graag dat meer kleine ambachtelijke ondernemers zich in de binnenstad vestigen, zoals een kaaswinkel, een ambachtelijke bakker of andere speciaalwinkels. 

Onderscheidend
En modewinkels? Dit segment heeft het de laatste jaren veel te verduren gehad in Schiedam. Houtkamp: “Mode is een lastig segment, internetverkoop heeft veel modewinkels de laatste jaren de das om gedaan. Dus we willen alleen modewinkels, mits ze onderscheidend en toegespitst zijn op een bepaald segment. Zo is er een grote maten kledingwinkel die erg populair is en een aanzienlijke klantenkring heeft van binnen en buiten Schiedam.”

Wonen
Naast retail wil de gemeente Schiedam ook wonen mogelijk maken. Houtkamp: “Boven een winkel wonen is al mogelijk en in de tweede helft van de Hoogstraat kan je ook in de plint wonen. Dit willen we misschien ook op termijn mogelijk maken in de eerste helft van de Hoogstraat, maar zover zijn we nog niet.”

Palet aan maatregelen
Eerdere maatregelen die de gemeente heeft genomen staan in het uitvoeringsprogramma Binnenstad 2014 dat onlangs is geactualiseerd. De afgelopen jaren is veel werk verricht; transformatie van monumentale panden, subsidieregelingen voor gevelrenovatie, kade-herstel aan de Lange Haven en aandacht voor beleving in de binnenstad.

Een andere maatregel die Schiedam heeft genomen is het aantrekken van winkels naar de binnenstad. Houtkamp: “Rondom de binnenstad willen we geen pure detailhandel erbij, maar liever willen we deze retailers en vastgoedeigenaren stimuleren naar de binnenstad toe te trekken.” Hiervoor gaat het college subsidie vrijmaken via een subsidieregeling die als doel heeft de binnenstad te revitaliseren. Tot slot zegt de wethouder: “Het gaat om de lange adem, we willen een goede mix van winkelen, wonen, werken en beleven in de binnenstad van Schiedam realiseren.”