Met Hoogstraat plus investeert Schiedam verder in de binnenstad

  • Nieuwsbericht

In 2016 werd de Lange Haven in het stadscentrum van Schiedam grondig aangepakt. Onder de noemer Lange Haven plus werden de kades hersteld en werd na inspraak van bewoners, ondernemers, gebruikers en andere geïnteresseerden de hele inrichting aangepast aan de huidige behoeften. Nu zijn de Hoogstraat en de stegen van de Lange Haven naar de Hoogstraat aan de beurt.

Het doel van Hoogstraat plus

De leegstand op de Hoogstraat als gevolg van landelijke en lokale ontwikkelingen is velen een doorn in het oog. Het drukt een stempel op het imago van de binnenstad en dat van Schiedam als geheel.
De gemeente wil de beschikbare ruimte benutten om een eigentijdse invulling te geven aan deze historische winkelstraat. Met het project Hoogstraat plus zet de gemeente in op een straat vol leven.
De huidige tijd is er niet meer naar om de Hoogstraat met uitsluitend winkels te vullen. De Hoogstraat kan een aantrekkelijke straat worden met groen, winkels die passen bij de vraag, een levendig museumkwartier en een deel waar Schiedammers kunnen wonen en werken.

Hoogstraat plus bijeenkomsten

Hoe de Hoogstraat er precies uit gaat zien, ligt niet volledig in handen van de gemeente Schiedam. Het zijn de gebruikers die de Hoogstraat tot leven brengen, zoals winkeliers, kunstenaars, horeca uitbaters, bewoners en bezoekers. Zij zijn onmisbaar!
Om die reden werden er door de gemeente tussen oktober 2016 en april 2017 vier Hoogstraat plus bijeenkomsten georganiseerd in het Stedelijk Museum Schiedam. Daar deelden en bespraken allerlei belanghebbenden hun frustraties en ideeën. En belangrijker nog: zij namen op basis van een gesprekstechniek van bureau Beter Besluit concrete beslissingen over de Hoogstraat. De gemeente Schiedam had zichzelf vooraf al verplicht om de besluiten uit dit overleg over te nemen en uit te (laten) voeren.Hoogstraat plus raamsticker Under Construction

Werkwijze

In het project Hoogstraat plus beslissen de burgers samen met de gemeentelijke overheid over maatregelen die deze belangrijke historische straat een noodzakelijke make-over gaan geven.
Omdat het oplossen van de huidige problemen op de Hoogstraat behoorlijk complex is, werd telkens in deelgroepen gesproken over hanteerbare onderwerpen. Een van de onderwerpen waarover Janet van Huisstede van Stichting DeWinkelmeiden actief meedacht, was bijvoorbeeld wat te doen met de leegstaande etalages. In de strikte gesprekstechniek van Beter Besluit was het belangrijk om voorstellen bij te schaven tot praktische beslissingen die met een unaniem ‘ja’ konden worden aangenomen. Doordat een enkel ‘nee’ alles kon tegenhouden, wogen de belangen van de minderheid zwaar mee. Het was dus geen kwestie van de meeste stemmen gelden, maar van ‘elke stem telt’. Het leverde voor het overgrote deel zeer praktisch uitvoerbare beslissingen op die in ieders voordeel werken.

Uitkomsten

Op dit moment zijn veel mensen achter de schermen druk in de weer om alle plannen ten uitvoer te brengen, al moeten die wel eerst door de bureaucratische en juridische molen.Het zijn er teveel om op te noemen. Zoveel, dat het zelfs tijdens de bijeenkomsten al een behoorlijke uitdaging bleek om alle problemen, oplossingen, kansen en toekomstvisies waarover gesproken werd, inzichtelijk te presenteren voor vervolgoverleg.

AtelierRuimDenkers (ARD) was als gebruiker van het Monopole en daarmee als belanghebbende aanwezig bij de eerste bijeenkomst. Het atelier, bestaande uit de architecten Gideon Peele en Vincent Tuinema, heeft ruime ervaring met het inzichtelijk maken van vele verschillende eisen en voorwaarden. Gideon Peele: “We hadden al direct ideeën voor een heldere manier om alles weer te geven.  We zijn als architecten gespecialiseerd in het aanpassen van historische gebouwen aan modern gebruik, zoals bijvoorbeeld in samenwerking met architect Jan David Hanrath voor de Bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs. Dit soort complexe projecten vergt dat er rekening gehouden wordt met veel verschillende partijen. Juist door deze ervaring werden we als ARD ingeschakeld om alle informatie voor Hoogstraat plus te ordenen en de gekozen richtingen te visualiseren.”

Hoogstraat plus Schiedam, informatiestromen door architectenbureau ARD
Hun volledige overzicht na vier bijeenkomsten is te zien in deze voorlopige versie van de Hoogstraat plus plannen. De definitieve versie volgt later. Vanaf bladzijde 10 zijn hierin sprekende afbeeldingen te zien van de richting waarin de Hoogstraat zich gaat ontwikkelen.
ARD had voor het Hoogstraat plus overleg ook enkele grote functiekaarten van de Hoogstraat aangeleverd. Gideon: “Denk bijvoorbeeld aan kaarten met de huidige invulling van panden, of een kaart die de toekomstplannen weergeeft. Deze kaarten worden over enkele maanden voor iedereen op een toegankelijke manier beschikbaar gemaakt. Aan de hand hiervan kunnen potentiële nieuwe ondernemers bijvoorbeeld een gefundeerde beslissing nemen over waar ze zich aan de Hoogstraat willen vestigen.”

Vooruitzicht

Denkend aan de mooie resultaten van Lange Haven plus en de gedrevenheid van de deelnemers tijdens het overleg in het Stedelijk Museum Schiedam, hebben DeWinkelmeiden hoge verwachtingen van het Hoogstraat plus project. Wanneer alle partijen zich met ditzelfde enthousiasme in de afgesproken richting blijven inzetten, staat de Hoogstraat een mooie toekomst te wachten!