Subsidieregeling revitalisering binnenstad gemeente Schiedam

  • Nieuwsbericht

De Hoogstraat trekt geleidelijk steeds meer bezoekers, mede door de vestiging van steeds meer leuke nieuwe ondernemingen. Om de levendigheid in het centrum te stimuleren, heeft de gemeente Schiedam de subsidieregeling revitalisering binnenstad gemeente Schiedam 2017 in het leven geroepen.
Sinds september 2017 kunnen bedrijven die op de Hoogstraat starten, of die vanuit de aanloopstraten naar hartje Schiedam centrum verhuizen, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Dat verlaagt de drempel voor ondernemers om zich op en om de Hoogstraat te vestigen en de verhuizing aan te gaan.

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor unieke ondernemingen die kwaliteit leveren en uitstralen, en die zich richten op vernieuwing, beleving of specialisatie. Het gaat daarbij niet alleen om winkels, maar ook om daghoreca en bedrijven in de creatieve industrie of de ambachtelijke maakindustrie.

Gebied

De subsidie geldt voor de volgende activiteiten en straten:
-Op de Hoogstraat: vestiging, verplaatsing vanuit aanloopstraten, verplaatsing op de Hoogstraat zelf of dusdanig wijzigen van een bestaande onderneming dat deze voldoet aan de criteria;
-In de centrumstraten: verplaatsing van een bestaande onderneming vanuit de aanloopstraten of dusdanig wijzigen van een bestaande onderneming dat deze voldoet aan de criteria.

Onder centrumstraten verstaat de gemeente: Broersveld, Broersvest, Dam, Grote Markt, Koemarkt, Korte Dam, Land van Belofte, Lange Kerkstraat en de Nieuwe Passage.
De aanloopstraten zijn: Korte Singelstraat, Oranjestraat, Rotterdamse dijk (Even zijde nr 236 t-m 272, oneven zijde nr 397 t-m 447), Spinhuispad, Gerrit Verboonstraat, Vijgensteeg, Stadserf en de Vlaardingerstraat.

Hoogte van de subsidie

Bij toekenning is het subsidiebedrag de helft van het bedrag dat de ondernemer zelf investeert, vooralsnog tot een maximum van € 22.500 bij vestiging en verplaatsing, en een maximum van € 12.500 bij wijziging van een bestaande onderneming. Deze bedragen gelden vanaf november 2017, maar kunnen jaarlijks worden aangepast.

Voorwaarden

Niet elke aanvraag zal worden gehonoreerd. Het bedrijf moet zowel vooraf als achteraf voldoen aan allerlei voorwaarden. Denk aan de datum waarop het pand betrokken wordt, de aanwezigheid van een geldig huur- of koopcontract, de juiste vergunningen om het bedrijf te mogen voeren, een ondernemingsplan, een begroting voor de verhuis- of vestigingskosten en de duur van de vestiging.

De volledige voorwaarden vind je terug in de originele verordening op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-210324.html