De ETALAGE van Stedelijk Museum Schiedam als pop-up aan het Broersveld 31

  • Schiedam
2 okt '21 t/m 31 dec '21

Het Stedelijk Museum Schiedam aan de Hoogstraat wordt gerenoveerd. Maar het museum wilde niet ‘dicht’ voor alle cultuurliefhebbers. Daarom zoekt het museum tal van plekken in de stad op, voor uiteenlopende expo’s. Directeur Anne de Haij benaderde DeWinkelmeiden met het verzoek voor een pop-up kantoor, van waaruit met een team de heropening kon worden georganiseerd, en voor het project DE ETALAGE. Luc Baas, asset manager van winkelcentrum De Passage (Ping Properties), was bereid om het leegstaande pand aan de Broersveld 31 voor een tijdelijke invulling beschikbaar te stellen. Van 2 oktober tot en met 2 december 2021 (atelierdagen) en van 4 tot en met 30 december 2021 (expositie), is er volop leven in de brouwerij.Schiedammers die aan hun geestelijke gezondheid werken, gaan er samen met het museum en kunstenaar Marcha van den Hurk aan de slag. Inmiddels is hun werk daar te zien onder de titel De Etalage. Iedereen mag de tentoonstelling bekijken én binnenlopen tijdens de wekelijkse workshops. Als geëngageerd kunstenaar werkt ze met mensen die door hun leefsituatie onvoldoende gezien worden. ’We gaan tekeningen en ook beelden maken waarin je de verhalen en ideeën van de deelnemers ziet. Op die manier geven we mensen een podium, schudden we hun creativiteit wakker en kunnen ze trots zijn op hun werk.’ 

Samenwerking 
Het museum richt zich op kunst en geschiedenis en gaat graag samenwerkingen aan met Schiedammers. Museumdirecteur Anne de Haij: ‘Het is heel mooi dat deelnemers nu via de kunst aan hun herstel kunnen werken.’ De Etalage is een initiatief van Jan Mostert en Joris Kelderman, medewerkers van de GGZ- Delfland, in samenwerking met het Stedelijk Museum Schiedam, Doel Delfland, Ping Properties en verschillende partners uit de stad, waaronder DeWinkelmeiden.
 


Dialoogtekeningen
Als community artist ontwikkelde Van den Hurk het concept van de dialoogtekeningen, waarbij mensen tekenen wat ze bezighoudt. Ze werkte onder andere bij de Pauluskerk in Rotterdam, een opvangplek voor dak- en thuislozen. Afgelopen zomer ging ze tijdens Art Rotterdam met een groep gedetineerden aan het werk. De gevangenen beschilderden vlaggen met een eigen boodschap die aan de Van Nelle Fabriek wapperden. Op die manier kregen ze een podium. Van den Hurks werk draagt zo ook bij aan een positief beeld van specifieke groepen in de samenleving.

Gastkunstenaars
‘Bij de workshops is het proces belangrijk’, vertelt Van den Hurk. ‘Na de kennismaking waarbij de deelnemers hun verhaal vertellen of iets anders delen, komen de ideeën en gaan de deelnemers aan het werk. Gaandeweg maken ze keuzes en groeit de installatie als een uitdijende olievlek.’ Bij enkele sessies zijn gastkunstenaars aanwezig, onder wie Isabel Ferrand en Marisa Rappard. Van beide kunstenaars heeft het museum werk in de collectie. Ook doet de Rotterdamse kunstenaar Daan Koens mee, waarmee het museum eerder samenwerkte. 

Herstelacademie
Initiatiefnemers Jan Mostert en Joris Kelderman werken bij de GGZ-Delfland, maar hebben ook zelf ervaring met herstel. Mostert werd twee keer opgenomen, Kelderman kreeg al op jonge leeftijd met psychoses te maken. Mostert die in zijn vrije tijd zeefdrukker en fotograaf is, richtte de Herstelacademie op, die nu onderdeel vormt van de GGZ-Delfland. Kelderman werkt ook als zelfstandig ondernemer op het gebied van tekst, welzijn en kunst. De tentoonstelling Post/Delete van twee scholieren in het Stedelijk Museum Schiedam, waarbij Isa & Lisa het zelfbeeld van jongeren en de invloed van sociale media onderzochten, inspireerde Kelderman. ‘Ik dacht: ‘Wat zij deden, kunnen wij ook’.’ Mede namens Jan stuurde hij een mail naar het museum met het plan voor wat nu van start gaat als De Etalage.

Van/Voor/Door
Het museum werkte sinds enige tijd samen met Schiedammers volgens de Van/Door/Voor-methode. ‘Dat maakte dat dit plan bij ons past’, zegt Asha Capella, verantwoordelijk voor het programma Mijn Schiedam bij het museum. ‘Het is Van ervaringsdeskundigen Joris en Jan, Door verschillende partners uit de stad en Voor Schiedammers die sommige mensen als outsiders zien.’ 


Met dank aan
Gemeente Schiedam, VSBfonds, Vriendenloterij Fonds, Mondriaan Fonds, Doel Delfland, Ping Properties, DeWinkelmeiden, SDAM.

Fotografie: Aad Hoogendoorn.