Hoe werkt het?

DeWinkelmeiden zijn een stichting zonder winstoogmerk. We werken aan het verlevendigen van de historische winkelstraat De Hoogstraat in Schiedam. Daar staan, mede door de crisis, winkelpanden leeg die we graag mooi invullen, zowel tijdelijk als permanent.

Steun aan ondernemers

We ondersteunen ondernemers die via een pop-up de markt willen verkennen of hun voorraad willen slijten, of ondernemers die echt gaan opstarten met een start-up. We hebben een opslag met inrichtingsmaterialen waardoor zij in korte tijd een winkel aantrekkelijk kunnen inrichten.

Projectteam etalages

Met ons Projectteam Etalages richten we leegstaande etalages in met leuke thema’s en helpen we bestaande winkeliers bij het inrichten van aantrekkelijke etalages.

Vastgoedeigenaren

We hebben contacten met de vastgoedeigenaren en weten wie er open staat voor een gebruiksovereenkomst voor een pop-up of ingroeihuur voor een start-up.

Meer dan winkelleegstand bestrijden

Onze aanpak gaat verder dan alleen winkelleegstand bestrijden. Ter verlevendiging van de Hoogstraat in Schiedam mogen ook de zittende ondernemers op onze steun rekenen. Zo maken we van de bestaande etalage een echte eyecatcher, of bieden wij extra etalageruimte elders in de straat. Verder brengen wij zittende ondernemers graag in contact met professionals uit ons uitgebreide netwerk en wij staan altijd klaar om enthousiasmerende activiteiten van alle ondernemingen op de Hoogstraat actief te promoten.

Strategie

De Hoogstraat als winkelstraat verlevendigen doen DeWinkelmeiden met hun eigen cao. Wij richten ons op winkels met de vier C’s: commercieel, culinair, creatief en cultureel. Dat doen we voor ondernemers die we aanduiden met de A’s: andersdenkende winkeliers, ateliers en ambachtslieden. We werken samen met de drie O’s: ondernemers, onderwijs en overheid.

DeWinkelmeiden gaan zo de leegstand te lijf en maken van winkelen weer een feestje.

Het bestuur van DeWinkelmeiden - winkelleegstand bestrijden en de winkelstraat verlevendigen aan de Hoogstraat in Schiedam

Het bestuur van DeWinkelmeiden (links) en programma-manager Janet van Huisstede (rechts).