Voor eigenaren van een winkelpand

Ben jij pandeigenaar?

Staat jouw pand leeg aan de Hoogstraat? Wij helpen je gratis aan een nieuwe tijdelijke of permanente winkelier, of we richten je etalage aantrekkelijk in. En als je verbouwt, of gaat verbouwen, presenteren we wat er gaat komen. Dat kan de winkelier aantrekken die je zoekt.

Tijdelijk gebruikscontract

Voor een pop-up is een huurcontract niet handig. Daarom werken wij met gebruikscontracten waardoor je als pandeigenaar geen discussies krijgt met de bank als de huur tijdelijk wat lager is. Zo’n tijdelijk contract kan een winkelier over de streep trekken om zich er toch permanent te vestigen. Het is een soort test-periode.

Ingroeihuur voor start-up

Een startende ondernemer heeft vaak wat hulp nodig. Zeker omdat starters in deze tijd vrijwel geen geld kunnen lenen bij de bank om de opstartperiode mogelijk te maken. Wij helpen ze met inrichtingsmaterialen, promotie en advies. Als pandeigenaar kun je helpen met een ingroeihuur of een omzetgerelateerde huur. We helpen graag om daar goede afspraken over te maken.

Hoogstraat Plus

We zijn continu op zoek naar winkeliers die passen in het winkelconcept dat o.a. via de brainstormavonden voor Hoogstraat Plus naar voren zijn gebracht. Bekijk de plannen hier

Leegstandsverordening

Staat jouw winkelpand in de binnenstad van Schiedam leeg? Let dan goed op de eisen die de leegstandsverordening aan jou stelt.
De gemeente Schiedam wil in gezamenlijk overleg met eigenaren van leegstaande winkelpanden tot een tijdige en passende invulling van panden komen. Leegstand heeft namelijk een groot effect op de aantrekkelijkheid en uitstraling van de binnenstad en zorgt ervoor dat de huurprijzen onder druk komen te staan.
Een belangrijk onderdeel van de verordening is de plicht voor eigenaren van winkelpanden om leegstand binnen 6 maanden aan de gemeente te melden. In het overleg dat volgt, gaat de gemeente je helpen in de zoektocht naar een nieuwe gebruiker. Het inschakelen van DeWinkelmeiden zal zeker als een belangrijke optie voorbijkomen.

Welke winkel past waar?

Voor het gedeelte van Koemarkt tot Hoogstraat 85 zoeken we naar commerciële winkeliers. Rondom het Stedelijk Museum Schiedam en Jenevermuseum (het Museumkwartier) zoeken we naar winkeliers of ondernemers die zich richten op een culturele of creatieve markt. Van het museum tot aan de Grote Markt zoeken we ambachtslieden en ateliers met het uitgangspunt ‘zien maken’, waarmee we aansluiten op de Schiedamse maakindustrie. In dat laatste deel van de straat mag ook gewoond worden op straatniveau. Daar wordt de combinatie wonen-werken duidelijk zichtbaar.

Welke winkels wil het winkelend publiek?

Een oproep in april 2017 via Facebook gaf een duidelijk beeld van de soorten winkels die regelmatige bezoekers van de Hoogstraat graag wensen. Bekijk hier de lijst.

Under construction

Sinds eind 2007 zijn al meer dan 120 woningen toegevoegd aan de Hoogstraat doordat de vaak als opslag gebruikte bovenetages weer zijn gerenoveerd tot mooie woningen. Achter de schermen wordt er nog steeds heel hard gewerkt aan het opknappen van allerlei panden. Een beoogde verbouwing vergt vaak veel voorbereidingstijd. Dat is niet altijd zichtbaar, waardoor het winkelend publiek vaak denkt ‘dat er niets gebeurt’. We willen de (ver)bouwplannen inzichtelijk maken met etalages die op humorvolle wijze laten zien dat het pand wel degelijk ‘under construction’ is en toont wat er gaat gebeuren. Met plattegronden, artist impressions en te gebruiken materialen kunnen we van de etalage een informatiepunt maken.

Reclame aan of voor de gevel

Vergeet bij het opknappen van de gevel of de pui niet dat de gemeente Schiedam specifieke eisen stelt aan reclame-uitingen in de binnenstad.

Mooie etalage als aandachttrekker

Een pand dat lang leegstaat vervuilt en trekt de aandacht niet meer. Ook niet van een potentiële huurder. Wij kunnen met ons Projectteam Etalages het pand weer ‘in the picture’ zetten. Dat kan met een seizoensgericht thema, of een thema dat aansluit bij de stadspromotie.
We kunnen het pand ook als een soort kijkdoos aankleden, gericht op de winkelier die je voor dat specifieke pand zoekt. Denk aan een kaaswinkel of meubelzaak.

Verzekeringen en vergunningen

De pop-up-winkelier zorgt zelf voor een WA- en inboedelverzekering en voor eventuele vergunningen die nodig zijn in die branche. We vragen van jou als vastgoedeigenaar dat je het pand hebt verzekerd met een opstalverzekering. In overleg bekijken we wie de glasverzekering betaalt.
De winkelier betaalt een waarborgsom van een maand die pas wordt terugbetaald als de winkel in de geleverde staat weer wordt opgeleverd. De pop-up-winkelier gebruikt voor de inrichting alleen materialen die niet spijkervast zijn, zodat het pand nooit schade oploopt.
Bij (mogelijke) start-ups is goed overleg mogelijk over al dan niet spijkervaste inrichting. Een winkelinrichting op maat vergroot de kans dat de winkelier na afloop van de gebruiksperiode overgaat tot een permanent huurcontract.
Wij controleren of de winkelier zich aan alle afspraken heeft gehouden en zorgen voor de sleuteloverdracht. We zorgen er ook voor dat de winkel weer schoon aan je wordt opgeleverd.
Vanzelfsprekend leggen we dat allemaal keurig vast in een contract.

Bruikbare en veilige winkelruimte

DeWinkelmeiden verwachten een goed bruikbare en veilige winkelruimte, voorzien van goed en veilig werkend toilet, pantry, verwarming, water en elektriciteit. DeWinkelmeiden zorgen voor schoonmaak en – als de winkelier dat wenst – tijdelijke inrichting. Is de ruimte al ingericht voor een specifieke branche, dan richten we onze selectie van winkelier daarop. Denk aan schappen voor kleding of koeltoonbanken voor voeding. De inrichting is altijd niet-spijkervast, waardoor het pand niet beschadigd raakt. Zijn de wanden en plafonds niet representatief, dan kunnen we in onderling overleg de winkel ‘aankleden’. 

Een laag gebruikstarief biedt voordeel voor de eigenaar van het winkelpand

Wij gaan de winkel goed onder de aandacht brengen met PR. Een leegstaand pand gaat snel achteruit. Door het pand te laten leven, blijft de waarde behouden. Potentiële huurders kunnen het pand uitproberen als pop-up shop of bekijken als het is ingericht. Het pand wordt niet beschadigd, want de inrichting is nooit spijkervast.
Onze ervaring is dat een pand waarin wij een Pop-Up Shop zetelen, al tijdens de periode dat wij daarin zitten voor langere tijd wordt verhuurd voor de periode daarna. 1 op de 2 pop-up shops zetten wij om in een permanente vestiging, ook omdat wij de ondernemers intensief begeleiden, o.a. met hun marketingcommunicatie.

Wordt de pop-up een start-up?

Bij (mogelijke) start-ups is het goed al bij aanvang te overleggen over een al-dan-niet spijkervaste inrichting. Een winkelinrichting op maat vergroot de kans dat de winkelier na afloop van de gebruiksperiode overgaat tot een permanent huurcontract.