Voor eigenaren van een winkelpand

Ben jij pandeigenaar?

Staat jouw pand leeg in het centrum van Schiedam? Wij helpen je gratis aan een nieuwe tijdelijke (pop-up) of permanente winkelier, of we richten je etalage aantrekkelijk in. En als je verbouwt of gaat verbouwen, presenteren we wat er gaat komen. Dat kan de winkelier aantrekken die je zoekt.

Tijdelijk gebruikscontract

Voor een pop-up is een huurcontract niet handig. Daarom werken wij met gebruikscontracten waardoor je als pandeigenaar geen discussies krijgt met de bank als de huur tijdelijk wat lager is. Zo’n tijdelijk contract kan een winkelier over de streep trekken om zich er toch permanent te vestigen. Zie het als een soort test-periode.

Ingroeihuur voor start-up

Een startende ondernemer (start-up) heeft meestal wat hulp nodig. Zeker omdat starters vaak weinig geld kunnen lenen bij de bank om de opstartperiode mogelijk te maken. Wij helpen ze met een inrichtingsplan, binnenhuis(winkel)architect, promotie en advies. Als pandeigenaar kun je helpen met een ingroeihuur. We helpen graag om daar goede afspraken over te maken.

Hoogstraat Plus

We zijn continu op zoek naar winkeliers die passen in het winkelconcept dat o.a. via de brainstormavonden voor Hoogstraat Plus naar voren zijn gebracht. Het 'zien maken' is een belangrijk thema voor de Hoogstraat. Met die nieuwe ambachtelijkheid 3.0, en het feit dat je hier spullen op maat kunt laten maken, onderscheiden we ons van omringende steden en weten we een groot publiek aan te spreken. Bekijk de plannen hier

Leegstandsverordening

Staat jouw winkelpand in de binnenstad van Schiedam leeg? Let dan goed op de eisen die de gemeente via de leegstandsverordening aan je stelt.
De gemeente Schiedam wil in gezamenlijk overleg met eigenaren van leegstaande winkelpanden tot een tijdige en passende invulling van panden komen. Leegstand heeft namelijk een groot effect op de aantrekkelijkheid en uitstraling van de binnenstad en zorgt ervoor dat de huurprijzen onder druk komen te staan.
Een belangrijk onderdeel van de verordening is de plicht voor eigenaren van winkelpanden om leegstand binnen 6 maanden aan de gemeente te melden. In het overleg dat volgt, gaat de gemeente je helpen in de zoektocht naar een nieuwe gebruiker. Het inschakelen van DeWinkelmeiden zal zeker als een belangrijke optie voorbijkomen.

Welke winkel past waar?

Voor het gedeelte van Koemarkt tot Hoogstraat 85 zoeken we naar commerciële winkeliers. Rondom het Stedelijk Museum Schiedam en Jenevermuseum (het Museumkwartier) zoeken we naar winkeliers of ondernemers die zich richten op een culturele of creatieve markt. Van het museum tot aan de Grote Markt zoeken we ambachtslieden en ateliers met het uitgangspunt ‘zien maken’, waarmee we aansluiten op de Schiedamse maakindustrie. In dat laatste deel van de straat mag ook gewoond worden op straatniveau. Daar wordt de combinatie wonen-werken duidelijk zichtbaar.

Welke winkels wil het winkelend publiek?

Een oproep via Facebook gaf ons een duidelijk beeld van de soorten winkels die regelmatige bezoekers van de Hoogstraat graag wensen. Bekijk hier de lijst.

(Ver)bouwplannen inzichtelijk maken

Sinds eind 2007 zijn al meer dan 140 woningen toegevoegd aan de Hoogstraat doordat de vaak als opslag gebruikte bovenetages weer zijn gerenoveerd tot mooie woningen. Achter de schermen wordt er nog steeds heel hard gewerkt aan het opknappen van allerlei panden. Een beoogde verbouwing vergt vaak veel voorbereidingstijd. Dat is niet altijd zichtbaar, waardoor het winkelend publiek vaak denkt ‘dat er niets gebeurt’. Wij maken de (ver)bouwplannen inzichtelijk met etalages die op aantrekkelijke wijze laten zien dat het pand wel degelijk ‘under construction’ is en we tonen wat er gaat gebeuren. Met plattegronden, artist impressions en te gebruiken materialen kunnen we van de etalage een informatiepunt maken.

Reclame aan of voor de gevel

Vergeet bij het opknappen van de gevel of de pui niet dat de gemeente Schiedam specifieke eisen stelt aan reclame-uitingen in de binnenstad. Een goedbedoeld gevelbord kan verboden worden als het niet binnen de eisen past.

Mooie etalage als aandachttrekker

Een pand dat lang leegstaat vervuilt en trekt de aandacht niet meer. Ook niet van een potentiële huurder. Wij kunnen met ons creatieve team van illustratoren en ontwerpers het pand via een mooie etalage weer ‘in the picture’ zetten. Dat kan met een seizoensgericht thema, of een thema dat aansluit bij de stadspromotie.

Verzekeringen en vergunningen

Winkeliers zorgen zelf voor een WA- en inboedelverzekering en voor eventuele vergunningen die nodig zijn in die branche. Als vastgoedeigenaar heb je je pand verzekerd met een opstalverzekering. In overleg bekijken we wie de glasverzekering betaalt.
Een pop-up-winkelier gebruikt voor de inrichting alleen materialen die niet spijkervast zijn, zodat het pand nooit schade oploopt. Wij controleren of de winkelier zich aan alle afspraken heeft gehouden en kunnen helpen om voor een pop-up een gebruikerscontract op te maken. 

Bruikbare en veilige winkelruimte

DeWinkelmeiden verwachten een goed bruikbare en veilige winkelruimte, voorzien van goed en veilig werkend toilet, pantry, verwarming, water en elektriciteit. Is de ruimte al ingericht voor een specifieke branche, dan richten we onze selectie van winkelier daarop. Denk aan schappen voor kleding of koeltoonbanken voor voeding.