Voor pandeigenaren

U heeft een winkelpand beschikbaar

U bent eigenaar van een pand of makelaar voor de eigenaar. Graag kijken we met DeWinkelmeiden welke kansen uw pand biedt. Wij zijn i.o.m. de BIZ Centrum ’s-Gravenzande gericht op zoek naar ondernemers en winkeliers die het aanbod in het centrum versterken, compleet maken en het winkelend publiek nog meer aantrekken. De gemeente Westland werkt op tal van manieren aan het versterken van de binnenstad van ‘s-Gravenzande. Zowel vastgoedeigenaren als winkeliers worden daarbij zoveel mogelijk geholpen.

Geen concurrentie

U wilt als eigenaar of makelaar een betrouwbare ondernemer die uw pand laat stralen en die de huur betaalt. Daarbij kunnen wij u kosteloos helpen. DeWinkelmeiden ontvangen een vergoeding vanuit een subsidie die beschikbaar is gesteld door de gemeente Westland en BIZ Centrum ’s-Gravenzande. Ook als makelaar komt uw courtage hiermee niet in het geding. Wij hebben geen financiële belangen bij een ‘match’. Ons belang is een leuk, levendig en compleet centrum met gezonde ondernemers en veel winkelend publiek. Daarom zetten we ons graag kosteloos in voor een goede ondernemer en betrokken vastgoedeigenaar.

Leegstandsverordening

Binnen de gemeente Westland is een leegstandsverordening in de maak, waarmee vastgoedeigenaren worden gedwongen om hun leegstand te melden. Zo wordt langdurige leegstand voorkomen. Op die manier krijgt de gemeente de kans om in gesprek te komen met eigenaren om samen mogelijke problemen op te lossen. Wie leegstand niet meldt, krijgt een fikse boete.

Van winkels naar woningen

Een krachtig kernwinkelgebied versterkt de aantrekkingskracht. Voor winkeliers buiten het kernwinkelgebied is daarom een transformatiesubsidie beschikbaar gesteld, waarmee o.a. een vergoeding voor de verhuiskosten wordt uitgekeerd. Leegstaande panden buiten het kernwinkelgebied die worden getransformeerd naar woningen, komen ook in aanmerking voor deze subsidie.

Neem contact op

Wij nemen uw pand graag op in onze lijst van beschikbare panden. We vermelden uw pand met een hyperlink naar uw websitepagina of Funda in Business. Heeft u nu een pand beschikbaar, of weet u van de winkelier dat de winkel binnenkort of over enige tijd beschikbaar komt? Neem dan contact met ons op via Janet van Huisstede, 06 2297 9032 of post@dewinkelmeiden.nl.